Saturday, November 11, 2017

"Quintet. Iceage on earth" 2017


"Quintet. Iceage on earth" / "Quintet. Jääaeg maal"
2017
160x160 cm (62.9'x62.9')
oil, canvas / õli, lõuend

( sale/müük - karlnagel@email.ee )

exhibition/näitus:
1) Estonian Artists Union XVII year-exhibition "Spring-exhibition" - "Life on Earth and in the Country", Tallinn's Arthouse / Eesti Kunstnike Liidu XVII aastanäitus "Kevadnäitus" - "Elust Maal", Tallinna Kunstihoone - 03.2017
2) "Estonian nature, black and white", Austria, Krems, Galerie Daliko / "Must-valge, Eesti loodus", Austria, Krems, Galerii Daliko - 11.2017

_ _ _

"China village" 2016/2017


"China village" / "Hiina küla"
2016/2017
150x150 cm (59'x59')
oil, canvas / õli, lõuend

( private collection / erakollektsioon )

exhibition/näitus:
"After China 2016 Group", Slovenia, Ptuj, New City Gallery / Sloveenia, Ptuj, New City Galerii - 03.2017

_ _ _

Thursday, January 5, 2017

"China Paintings", 2016

 
"Miao"
2016
50x50 cm (19.6'x19.6')
oil, canvas / õli, lõuend

( private collection / erakollektsioon ) 
 
"Missing cat"
2016
80x60 cm (31.4'x23.6')
oil, canvas / õli, lõuend

( private collection / erakollektsioon )
 
"Little china cross"
2016
50x50 cm (19.6'x19.6')
oil, canvas / õli, lõuend

( private collection / erakollektsioon )

_ _ _ 
Thursday, November 3, 2016

"Hello / In another side" - videoart, 2016


"Hello / In another side" - Karl-Kristjan Nagel, 10.2016

Wednesday, November 11, 2015

"Middle class finger"- videoart, 2014

"Middle class finger"- Karl-Kristjan Nagel, 10.2014

Thursday, October 22, 2015

Exhibition "Unknown Revolution" videos.

video installation / videoinstallatsioon:
"Three phases of reality" / "Reaalsuse kolm faasi", 2015


1)  "Art as the first phase of formality" / "Kunst kui formaalsuse esimene faas"  -8 min.
2)  "War and nothing but war" / "Sõda ja ainult sõda"  -3 h 25 min.
3)  "The real deal" / "Tõeline asi/tegevus"  -10 min.
+
4)  "Love of life" / "Elu armastus"  -15 min._ _ _

Thursday, September 10, 2015

"Paris-Donbass" 2015


"Paris-Donbass"
2015
145x150 cm (57'x59')
oil, canvas / õli, lõuen
( Taru Art Museum / Tartu Kunstimuuseum )

1) EAA XV year-exhibition "Spring-exhibition", Tallinn's Arthouse / EKL XV aastanäitus "Kevadnäitus", Tallinna Kunstihoone - 06.2015
2) Art Festival "Future-Horizon 2015", Nõmmküla, EAA Muhu A.I. Residency / Kunstifestival "Tulevik-Horisont 2015", Nõmmküla, EKL Muhu A.I. Kunstiresidentuur - 07.2015
3) "Future-Horizon", Tallinn, EAA Gallery / " Tulevik-Horisont ", Tallinn, EKA Galerii - 08.2015 
4) "Barricades 25", Riga - AUL Gallery, Vilnius - St. John's Street Gallery, Tallinn - Drama Theatre, 01/05/09.2016 / "Barrikaadid 25", Riia - LMS Galerii, Vilnius - St. John's Street Galerii, Tallinn - Draamateater - 01/06/09.2016


_ _ _